Misja

Rozpowszechnianie rzetelnej, sprawdzonej w praktyce i potwierdzonej badaniami naukowymi wiedzy na temat kopyt, ich patologii i możliwości rehabilitacji.

Kopyt to nie tylko struganie.

Szerzenie holistycznego spojrzenia na zdrowie kopyt uwzględniającego wpływ diety, środowiska i biomechaniki konia.